Datasikkerhet og personopplysninger


Datasikkerhet og personopplysninger

Rettningslinjer for datasikkerhet og personopplysninger:

Finmug
Jahtikuja 1D10, 90540 Oulu
FI29256341
+358 442555649

info@finmug.fi

Kontaktperson:

Jakke Niskanen
Jahtikuja 1D10, 90540 Oulu
+358 442555649

info@finmug.fi

Navn på registeret:

Finmug Nettbutikkens kunderegister.

Formålet for behandlingen av personopplysningerr:

Personopplysninger behandles med formålet å opprettholde kunderelasjoner med kundene i vår nettbutikk, i kommunikasjon med kundene våre og for direkte markedsføring av produkter. Kunden har alltid rett til å motsette seg bruk av egne personopplysninger til markedsføring.

Innhldet i registeret:

Følgende opplysninger kan lagres i registeret: navn, kundenummer, kontaktinformasjon, kjønn, e-postadresse, hjemmesideadresse, språk, informasjon angående tillatelse eller forbehold om markedsføring, informasjon om bestillinger og leveranser, rabatter samt eventuelle brukernavn og passord.

Informasjonskilder:

Fra kunden selv gjennom bestillinger i nettbutikken, retur- eller andre skjemaer, via telefon, e-post og andre liknende måter.

Utlevering av data:

Personopplysninger brukes kun for å opprettholde kunderelasjoner og overleveres som regel ikke videre til tredjepart. De eneste tilfellene informasjonen kan gis til tredjepart, er i forbindelse med teknisk håndtering av nettbutikken (f.eks. vedlikehold av server eller nettbutikkplattformen), for å levere ordre, for håndtering av ubetalte fakturaer eller til myndighetene, hvis det kreves, og i den grad det er tillatt i følge lovgivningen.

Overføring av data utenfor EU eller det Europeiske økonomiske samarbeidsområdet;/h3>

Opplysningene overføres ikke utenfor EU eller EØS.

Lagring og sletting av data

Kunderegisterets opplysninger blir lagret så lenge kunderelasjonen finnes. Opplysninger om bestillinger, fakturering og betaling lagres på samme måte som annet bokføringsmateriale. Data som ikke er relevant lengre, fjernes på en sikker måte.

Informasjonskapsler

Vi kan bruke informasjonskapsler som lagres lokalt på brukerens maskin, for å følge trafikken og for å forbedre våre tjenester. Informasjonskapslene lagres en begrenset tidsperiode og de er ikke skadelige for brukerens maskin.

Datasikkerhetsprinsipper

Kunderegisteret behandles konfidensielt. Registeret beskyttes mot utenforstående ved hjelp av brannmurer og andre tekniske beskyttelsestiltak. Registeret lagres bare elektronisk og eventuelle tilfeldige papirdokumenter destrueres umiddelbart og korrekt.

Bare personell med arbeidsoppgaver i forbindelse med håndtering av personopplysninger har tilgang til kunderegistret. Alt personale som bruker kunderegistret har taushetsplikt og bruker personlige brukernavn og passord for tilgang til registeret.

Rett til innsyn

I følge personopplysningsloven, har alle rett til å begjære innsyn i opplysninger som er knyttet til egen person i kunderegisteret. Anmodning om innsyn må sendes i et signert dokument evt. verifisert på tilsvarende måte eller ved personlig oppmøte på vårt kontor. Anmodningen sendes til kontaktpersonen øverst i dette dokumentet. Kontaktpersonen svarer på alle eventuelle spørsmål i forhold til anmodningen.

Oppdatering av personopplysningene

Kunden kan selv oppdatere opplysningene i egen profil i nettbutikken. Kunden kan også kontakte kontaktpersonen nevnt øverst i dette dokumentet for å oppdatere personopplysningene sine.

Andre rettigheter i samband med behandlingen av personopplysninger

Kunden har rett til å forby bruk av egne personopplysninger til markedsføring. En slik anmodning sendes på e-post til kontaktpersonen nevnt øverst i dette dokumentet.