Samling: Sesongens skåler

Skålarna är från både vinter- och sommarsäsongen och med undantag för årets modeller är de redan ur produktion. Inga sommarskålar har dykt upp sedan 2015.

Produkterna klassificeras efter deras skick. Produktbilden på alternativa muggar är nedtonad om den inte finns tillgänglig.